Lipazy to jedna z głównych grup enzymów trawiennych. Są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie – występują na przykład w nasionach wielu roślin, w niektórych mikroorganizmach, a u ssaków m.in. w trzustce, wątrobie, ścianie jelit i żołądka. Najważniejszą rolę odgrywa jednak lipaza trzustkowa, wydzielana do światła jelita w formie nieaktywnego proenzymu, który jest aktywowany w dwunastnicy pod wpływem soli kwasów żółciowych, fosfolipidów i białka kolipazy.
Lipazy należą do grup hydrolaz, grupy enzymów, które umożliwiają rozcięcie wiązań chemicznych w reakcji, która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. Lipazy katalizują rozkład hydrolityczny wiązań estrowych, które występują między glicerolem i kwasami tłuszczowymi w wielkocząsteczkowych związkach o charakterze lipidowym. Innymi słowy, lipazy umożliwiają trawienie tłuszczów pokarmowych.

W procedurach terapeutycznych lipazy stosuje się w stanach niedoboru enzymów trawiennych wynikającego z zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki, która może z kolei być wynikiem przewlekłego zapalenia trzustki, całkowitego lub częściowego usunięcia trzustki, resekcji żołądka, mukowiscydozy, nowotworów i zaburzeń funkcji dróg żółciowych. Stosowanie suplementów diety zawierających lipazy polecane jest także osobom stosującym diety wysokotłuszczowe i często spożywającym obfite posiłki składające się z ciężkostrawnych pokarmów.

Have something to say?